Cảnh báo vấn đề an ninh ngân hàng

an-ninh-ngan-hang

Đã đến lúc gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm, liều lĩnh của tội phạm cướp ngân hàng, đồng thời cần phải nhìn lại công tác an ninh ngân hàng, tại các điểm giao dịch. Cướp ngân hàng và những lỗ hỏng an ninh  Như truyền thông hông đã đưa tin,