Đội vệ sĩ của Tổng thống Putin hoạt động thế nào?

Đội vệ sĩ của Tổng thống Putin hoạt động thế nào?

Trước khi Tổng thống Nga Putin rời nơi ở để xuất hiện công khai tại một địa điểm nào đó, đơn vị bảo vệ ông đã có mặt tại đó từ nhiều tháng trước.  Các bước chuẩn bị Đầu tiên, đội vệ sĩ sẽ phân tích mọi mối đe doạ có thể xảy ra, ví