CHAIRMAN OF THE MEMBER'S COUNCIL

Nguyễn Hồng Vinh
Tổng Giám Đốc

Khối Nghiệp VỤ

nguyễn thành tài
đội trưởng đ.giám sát

Khối Văn Phòng

Lê Việt Hùng
Trợ Lý tổng giám đốc

Đặng Thị Tuyết Sương
kế toán trưởng

Lê Đàm Bảo Trân
phó phòng HCNS