z1890463176648 62f01a114138a2113de36cf5cf4cc69f

CHAIRMAN OF THE MEMBER'S COUNCIL

IMG 6033 scaled

Nguyễn Hồng Vinh
Tổng Giám Đốc

Khối Nghiệp VỤ

203357e1efb412ea4ba5

Đoàn trần minh hòa phước
tp. nghiệp vụ

f8dc9f0e275bda05834a

tống ngọc an
tp. đào tạo võ thuật

9dc228b789e274bc2df3 scaled

nguyễn thành tài
đội trưởng đ.giám sát

Khối Văn Phòng

trợ lý tổng giám đốc

Lê Việt Hùng
Trợ Lý tổng giám đốc

KTT

nguyễn thị quyên
kế toán trưởng

5033d9a034cdc99390dc scaled

phan thị hà
phó phòng HCNS