CHAIRMAN OF THE MEMBER'S COUNCIL

Nguyễn Hồng Vinh
Tổng Giám Đốc

Khối Nghiệp VỤ

Đoàn trần minh hòa phước
tp. nghiệp vụ

tống ngọc an
tp. đào tạo võ thuật

nguyễn thành tài
đội trưởng đ.giám sát

Khối Văn Phòng

Lê Việt Hùng
Trợ Lý tổng giám đốc

nguyễn thị quyên
kế toán trưởng

phan thị hà
phó phòng HCNS