Bảo vệ bác sĩ, bệnh nhân tại bệnh viện – giải pháp nào 2022?

Bảo vệ bác sĩ, bệnh nhân tại bệnh viện – giải pháp nào 2022?

Liên tiếp trong một thời gian ngắn, có tới 3 vụ hành hung nhân viên y tế, bác sĩ, bệnh nhân diễn ra tại bệnh viện. Bài toán đặt ra là làm cách nào để tạo môi trường an toàn không gian cứu người, bảo vệ an toàn cho y bác sĩ – nhân viên