Bảo vệ – Nghề làm xuyên Tết: ‘Tết ai cũng về nhà người thân, mình giữ nhà người dưng’

     Năm hết Tết đến, ai cũng trở về nhà đoàn viên người thân. Thế nhưng, những bảo vệ/vệ sĩ làm công việc trông giữ nhà, bảo vệ tài sản ngày Tết vẫn phải miệt mài khi nhu cầu tăng cao. Đền gấp 3 – 5 lần nếu hư hỏng, thất thoát tài sản